Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Förvaring av läkemedel


Ett läkemedel bör alltid förvaras i sin originalförpackning om inte annat anges. Ta aldrig bort fabrikantens eller apotekets etikett. Behöver läkemedlet förvaras i t.ex. ett doserings­hjälpmedel bör man ändå spara förpackningen eller bipacksedeln. Finns inga särskilda anvisningar bör läkemedel förvaras torrt och i vanlig rumstemperatur - medicinskåp i fuktiga utrymmen som badrum är därför inte att rekommendera. Vissa läkemedel ska förvaras kallt eller svalt. Om så är fallet anges det på förpackningen eller bipack­sedeln. Vanligtvis gäller detta flytande beredningar som ofta har begränsad hållbarhet, men det är ingen allmän regel att kylförvara dessa och vissa flytande läkemedel kan ta direkt skada av kyl- eller svalförvaring. Kylförvaring innebär +2°C till +8°C och svalförvaring +8°C till +15°C grader.


Läkemedel skall alltid förvaras utom syn- och räckhåll för barn för att undvika förgiftningstillbud. Förvara aldrig läkemedel tillsammans med kemikalier såsom rengöringsmedel och dylikt för att undvika förväxling.


Hållbarhetstiden för läkemedel varierar stort beroende på beredningsform. Tabletter och kapslar är oftast hållbara 3–5 år medan flytande beredningar normalt har kortare hållbarhet. Sterila läkemedel som infusionsvätskor har efter att förpackningen brutits mycket kort hållbarhet, sällan mer än 12 timmar (för mer detaljerade bestämmelser, se SLS 2010). Använd aldrig läkemedel som passerat utgångsdatum eller som har påtagligt ändrat utseende, konsistens, smak eller lukt. Av miljö- och säkerhetsskäl ska överblivna läkemedel aldrig kastas i hushålls­soporna eller spolas ned i toaletten utan alltid lämnas till ett apotek för förstöring.Publiceringsdatum: 2017-06-20