Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Råd inför ditt läkarbesök

För detta avsnitt ansvarar distriktsläkare Christina Fabian, Gustavsbergs vårdcentral

Glömde du att fråga om något vid ditt förra besök?

Förstod du kanske inte allt doktorn sa?

För mycket information på en gång?


Om det är så, får du här några tips, som kan göra att du känner dig säkrare nästa gång du möter din läkare.


Ta med komihåg-lapp

Skriv gärna en lapp med alla frågor du har till din läkare. Det är lätt att glömma under besöket, då man kanske ofta är spänd och orolig.

Var inte rädd att fråga om! Tag med en lista över dina läkemedel och skriv även upp eventuella naturläkemedel du använder.

Information tar tid

Du har rätt till information, och det tar tid att informera. Det är viktigt att det finns tillräcklig tid att fråga doktorn. Dålig eller ingen information om sjukdom och behandling ger sämre behandlingsresultat, och ofta har man som patient oron med sig hem efter läkarbesöket!

Ta gärna med någon anhörig

Att ha någon med sig vid besöket kan kännas som ett bra stöd. Det är du som patient som bestämmer, om din anhörig ska vara med inne hos läkaren eller ej. Läkaren har tystnadsplikt och informerar ingen utan ditt tillstånd. Anhöriga kan ge bra upplysningar om hur ditt tillstånd har ändrats och hjälpa till om minnet sviktar.

Receptet är en "överenskommelse"

Idag skickas de flesta recept elektroniskt direkt till apoteken, så kallade e-recept. När du får ett läkemedel ordinerat är det viktigaste att du får veta varför du får läkemedlet.

Du måste också få veta hur det ska tas. Ska det t ex sväljas eller tas i ändtarmen? Det är också viktigt att veta hur länge du ska ta det.

Om inte du och din doktor kommit överens om att ditt läkemedel inte får bytas ut av apoteket, så sker idag ofta ett utbyte av ordinerade läkemedel till det för tillfället billigaste likvärdiga preparat på marknaden.

Ofta har det nya läkemedlet ett annat namn än det tidigare förskrivna. Detta gör att du måste vara extra noga och kontrollera att du inte tar två likvärdiga läkemedel när du kommer hem.

Det är mycket viktigt att du meddelar din doktor vid besöket vilka läkemedel du verkligen tar av de som ordinerats.

Idag finns allt oftare läkemedelslistor i din journal som kan ses av både sjukhus och vårdcentral. Detta medför att information om dina läkemedel blir säkrare.

Förtroendet mellan dig och din läkare är avgörande vid all behandling, särskilt när du har ordinerats ett receptbelagt läkemedel som du ska ta under lång tid, kanske resten av livet.

Receptet är en ”överenskommelse” mellan läkaren och dig om en behandling. Det krävs att man håller kontakt, för att se att behandlingen hjälper och för att lindra eventuella biverkningar. I största möjliga utsträckning ska du och doktorn gemensamt välja aktuellt läkemedel.

Nya läkemedel kan ge ny hjälp

Idag talas det mycket om stigande läkemedelskostnader. Nya och mer effektiva läkemedel skapas för allt fler sjukdomar och läkemedlen blir mer individuellt anpassade. De nya läkemedlen är ofta dyra att framställa, men effektiva, och gör ibland andra behandlingsmetoder överflödiga.

Magsårsläkemedel har till exempel kraftigt minskat behovet av operation för magsår. Det är viktigt att se till helheten i den behandling du får.

Pröva nya läkemedel!

Om du har en kronisk sjukdom som kräver medicinering under lång tid, händer det att du hör talas om ett nytt läkemedel och gärna vill pröva det. Om läkaren inte har anledning att avråda från detta, kan du pröva att använda det nya läkemedlet i t ex en månad. Antingen blir du motiverad att fortsätta med det tidigare läkemedlet, eller så mår du bättre av det nya medlet och väljer det istället. Då är det en lyckad behandling både för dig som patient och för din läkare.

Berätta om eventuella biverkningar!

De flesta läkemedel har önskvärda effekter, men kan också ha effekter som inte är önskvärda. Doktorn ska informera dig om vanliga biverkningar, men det är också av största vikt att du som patient alltid talar med din doktor om eventuell misstänkt biverkan. Doktorn måste anmäla biverkningarna till Läkemedelsverket, och måste ges möjlighet att justera dosen av läkemedlet, sätta ut läkemedlet eller byta ut det mot ett annat.

Det bästa är att tala med din doktor.

Provförpackning ett bra sätt att pröva ett nytt läkemedel

Om du ordineras ett läkemedel som du inte har haft tidigare, kan det vara bra med en så kallad provförpackning. Det innebär att du först får ut läkemedlet för en kortare tid och om det fungerar bra, tar du sedan ut hela den mängd du ordinerats enligt receptet.

ApoDos en bra hjälp att hålla reda på läkemedel

Om du har flera läkemedel och behöver hjälp att ta dem regelbundet, finns det möjlighet att få dina läkemedel förpackade i enskilda doser, så att du eller anhörig/hemtjänst kan ge dig dina läkemedel på ett säkert sätt. Dosett och ApoDos hjälper dig att veta både om du tagit din medicin och att du tagit rätt dos.

Bild på medicinlista.

Gör din egen läkemedelslista, eller använd lista från apoteket eller sjukhus/vårdcentral!
Fyll i listan med dina egna läkemedel och andra receptfria preparat. Ta med dig listan nästa gång du besöker din läkare. Via Fass.se kan du också föra in dina ordinerande läkemedel samt de receptfria läkemedel du använder regelbundet.


Hur tar jag läkemedlet?

Det är viktigt att du är informerad om hur ditt läkemedel ska tas. Kanske har du svårt att svälja vissa tabletter?

Du kanske har ledbesvär, som gör att du inte kan ta stolpiller eller vagitorier själv? Du kanske har svårt att öppna läkemedelsburken?

Tala om eventuella problem för din läkare, och var noga med att du får reda på hur läkemedlet ska tas. Om du har flera olika läkemedel, är det också viktigt att du vet vilka av dem som du kan ta samtidigt.

Att sluta med ett läkemedel

Läkemedel kan ges som korttidsbehandling vid t.ex. akuta sjukdomstillstånd och därmed sättas ut direkt efter planerad behandlingstid. Vid kroniska sjukdomstillstånd ges behandlingen ofta under längre tid, ibland livslångt. Här är det viktigt att alltid rådgöra med din läkare om hur ditt läkemedel ska sättas ut. En del läkemedel kan sättas ut direkt, men en del kräver successiv nedtrappning av dosen för att undvika att du drabbas av utsättningssymtom. Före en planerad operation med bedövning eller sövning bör vissa läkemedel sättas ut kortvarigt.

Äldre personer har ofta flera läkemedel. Även en långvarig läkemedelsbehandling skall omprövas regelbundet, för att undvika biverkningar eller att läkemedel tas i onödan. Om utsättning är aktuell, bör ett läkemedel i taget sättas ut ofta under lång tid. Som alltid är rådet när det gäller frågor om behandling: Fråga hellre din läkare en gång för mycket än för lite!

Gör du rätt blir resultatet bättre

Om du som patient känner dig väl informerad om din behandling och vet att du har möjlighet att kontakta din läkare om problem uppstår, t ex när du använder ditt läkemedel, blir din möjlighet att följa de behandlingsråd du fått mycket bättre än om du känner dig dåligt informerad.

Även din läkare måste vara välinformerad. Han eller hon vill - och behöver - veta hur du verkligen gör, för att kunna ge dig den bästa behandlingen.


Publiceringsdatum: 2017-06-20