Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Ta ditt läkemedel på rätt sätt

För detta avsnitt ansvarar LIF

Ibland förekommer det att patienter inte tar sina läkemedel enligt den ordination de har fått från förskrivaren. Enstaka avsteg från anvisningarna äventyrar sällan behandlingen, men för många läkemedel kan större eller mindre avvikelser från den givna ordinationen få allvarliga följder. Det är därför viktigt att alltid följa en given dosering och även känna till åtgärder som kan underlätta att ta läkemedlen.


En förutsättning för att en läkemedelsbehandling ska ge ett bra resultat är att läkemedlet tas i rätt mängd, vid rätt tidpunkt och att man i övrigt följer anvisningarna för läkemedlet.

Det kan finnas många orsaker till att man som patient inte följer dessa anvisningar: glömska, missförstånd, man tycker inte om behandlingsformen, man tycker kanske att sjukdomen inte är så allvarlig, man har få eller inga symtom på sjukdomen. Det kan också vara många mediciner att hålla reda på som ska intas vid olika tidpunkter. Ytterligare en orsak kan vara att man är orolig för eventuella biverkningar.


Dos efter person

Det läkemedel du får på recept är doserat individuellt för dig. Förskrivaren försöker för varje patient att finna den dos av ett läkemedel som är mest lämplig i den aktuella situationen. Förskrivaren väger samman flera olika faktorer för att finna den rätta dosen, till exempel:

 • din kropps förmåga att ta upp läkemedlet

 • din lever- och njurfunktion

 • din individuella känslighet för läkemedlet

 • din kroppsvikt och ålder.

Dessutom måste förskrivaren ta hänsyn till eventuell annan samtidig medicinering.


Den som skriver ut receptet använder läkemedelsföretagens rekommendationer som riktlinjer. De angivna doserna har godkänts av Läkemedelsverket eller europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Förskrivaren kan alltefter behov ge både lägre och högre doser än de som rekommenderas.


I bipacksedeln finns som regel en uppgift om vanlig dos för varje receptbelagt läkemedel. För receptfria läkemedel finns uppgifter om de doser som godkänts av Läkemedelsverket. Samma dosering finns på de receptfria läkemedlens förpackningar.


Följ angiven dosering!

Det är viktigt att läkemedlet finns i en lagom stor och verksam mängd i kroppen. När du ska ta ett läkemedel under längre eller kortare tid bör du därför som regel ta det med så jämna mellanrum som möjligt. Det minskar även risken för biverkningar.

Står det på receptet att en tablett ska tas tre gånger dagligen, betyder det tre gånger per dygn. Detta innebär att du ska ta en tablett var åttonde timme. (24 timmar delat med 3 = 8). Om du tar den första klockan 7 på morgonen bör du ta de andra två klockan 15 respektive klockan 23. Står det på receptet en tablett två gånger om dagen, innebär det var tolfte timme, till exempel klockan 7 på morgonen och klockan 19 på kvällen.


Ibland står det att läkemedlet ska tas till eller med maten. Orsaken kan vara att det irriterar magen mindre då än om det hamnar i en tom mage. Ett annat skäl kan vara att det lättare kan tas upp från tarmen till blodet tillsammans med mat.

Det kan också vara tvärtom, att ett medel ska tas före maten eller mellan måltiderna. Det innebär på fastande mage minst en timme före eller två timmar efter maten, för att lättare tas upp i blodet.


Ibland står det att läkemedlet ska tas till maten bara därför att det då är lättare att komma ihåg att ta det.


Om det är svårt att svälja

Ibland kan ett läkemedel vara svårt att svälja. Vissa personer har svårt att svälja kapslar och hela tabletter, dels därför att de tycker att de är för stora, dels därför att salivavsöndringen kan vara otillräcklig. Salivavsöndringen är ofta nedsatt hos äldre personer. Torrhet i munnen kan också orsakas av en del läkemedel. Speciellt kapslar har en tendens att klibba fast i munnen och matstrupen. De blir lättare att svälja, om du först dricker lite vatten så att munnen och matstrupen fuktas.


Har du svårt att svälja kan det underlätta att ta tabletterna/kapslarna tillsammans med mat, men tänk som sagt på att vissa läkemedel ska tas på fastande mage. Det är lättare att svälja om du står eller sitter upp när du tar läkemedlet.


Många olika slags tabletter och kapslar får inte delas eller tuggas utan ska sväljas hela för att ha god verkan med så få biverkningar som möjligt. Är läkemedlet mycket svårt att svälja, är det bäst att diskutera problemet med läkaren, som kanske kan finna andra alternativ, till exempel flytande form eller stolpiller.


Tips!

Tabletter och kapslar bör alltid sväljas tillsammans med vätska (till exempel vatten, fil eller saft). Fukta först munnen och strupen med en klunk vätska. Skölj sedan ned läkemedlet med minst ett halvt glas vätska.


Gör det lätt att komma ihåg

Det är lätt hänt att glömma ta sin medicin vid något tillfälle. De flesta människor som rutinmässigt tar sin tablett ur medicinburken varje morgon har säkert också någon gång råkat ut för, att de en stund senare inte kan minnas om de tog tabletten eller ej.


För p-piller finns tydliga anvisningar om hur man ska göra när man har glömt en tablett. När det gäller andra läkemedel är det dock svårt att ge bestämda råd. Att ta dubbel dos nästa gång eller en extra tablett "för säkerhets skull", om du tror du har glömt tabletten, är i allmänhet inte att rekommendera. Det kan vara ett sämre alternativ än att fortsätta som om inget hänt. Är du tveksam är det lugnast att fråga förskrivaren eller på apoteket.


Vid långtidsbehandling är det särskilt viktigt att ha sådana rutiner att man har kontroll över sin medicinering. En särskild dosask kan vara till god hjälp. Olika varianter av dessa finns att köpa på apotek.

Bild på dosett


Fackindelningen gör det möjligt dels att dela upp doserna för en veckas medicinförbrukning i förväg, dels att få en säker kontroll av att du har tagit dina läkemedel. Om du har svårt att själv fylla på asken kan du kanske få hjälp av en anhörig eller av distriktssköterska.


I särskilda fall kan läkaren ordinera läkemedlen uppdelade för varje doseringstillfälle, så kallad dosdispensering. Dosapoteken delar då upp läkemedlen i påsar eller brickor för i regel en eller två veckors förbrukning.


Ett vanligt sätt för att komma ihåg att ta sina läkemedel, är att försöka koppla samman medicineringen med en vana, till exempel vid måltiderna eller när man går till sängs.


”Dålig” och bra verkan

Alla vill att medicinen ska verka snabbt och effektivt. Om läkemedlet inte omedelbart ger den effekt du har väntat dig, får detta inte medföra att du genast slutar att ta den. I vissa fall kan det ta upp till några veckor innan läkemedlet ger tillfredsställande effekt. Ändra inte heller dosen utan att tala med förskrivaren! En dosökning kan ge kraftigare verkan, men då kan också risken för biverkningar öka!


Att du känner dig bättre och att sjukdomsbesvären försvinner är givetvis bara bra. Men om du enligt förskrivarens anvisningar ska ta läkemedlet under en viss tid, är det viktigt att fullfölja behandlingen och inte sluta ta dina läkemedel för att du känner dig bra. Vid till exempel behandling med antibiotika kan ett alltför tidigt avbrytande förstöra behandlingen helt och leda till att infektionen blossar upp på nytt. Vid vissa sjukdomar behöver man ta läkemedel utan att man känner sig sjuk, till exempel vid höga blodfetter.

Viktiga råd för att ta medicin på rätt sätt

 • Be din läkare att skriva på receptet vad det är för och hur medicinen ska användas, då kommer det med på apoteksetiketten.

 • Vissa läkemedel kan påverka effekten av andra. Tala därför om för din läkare vilka läkemedel du redan använder. Detta gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Gör en lista!

 • Berätta alltid för din läkare om du är gravid eller ammar.

  Ta inte receptfria läkemedel utan att först kontrollera om de går bra att ta vid graviditet eller amning.

 • Följ alltid läkarens doseringsanvisning noga! Ta varken mer eller mindre av läkemedlet.

 • Ta inte läkemedlet vid något annat sjukdomstecken (symtom) än det som du fått läkemedlet för.

 • Om du tror att din reaktion på ett läkemedel är en biverkan, tala med din läkare, eller anmäl till Läkemedelsverket.

 • Använd aldrig någon annans receptbelagda läkemedel. Samma symtom hos olika personer behöver inte betyda samma sjukdom och ska därför inte behandlas med samma läkemedel utan läkares ordination.

 • Ge aldrig läkemedel du fått på recept till någon annan – risken för felanvändning är stor.

 • Alkohol och läkemedel kan vara farligt tillsammans. Särskilt farligt kan det vara att ta alkohol tillsammans med till exempel lugnande medel, sömnmedel och medel mot värk.

 • Se upp med bilkörning om du tar läkemedel som påverkar dig som förare. Det kan vara lika farligt som att köra alkoholpåverkad!

 • Förvara läkemedel i originalförpackningen, annars kan en förväxling lätt ske eller hållbarheten försämras.

 • Förvara alla läkemedel utom räckhåll för barn och helst i låst skåp!

 • Tänk på att barn är känsliga för vissa receptfria läkemedel, till exempel järntabletter och läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra.

 • Lämna överblivna och för gamla läkemedel till apotek för förstöring. De kan ha för svag eller ingen verkan, eller också kan de till och med ha omvandlats till skadliga ämnen. Bäst-före-datum finns angivet på förpackningen.


Publiceringsdatum: 2017-06-20