Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Biverkningsrapportering

De flesta läkemedel har biverkningar. Bästa sättet att minska risken är att följa läkemedlets anvisningar.


Det idealiska läkemedlet är effektivt mot din sjukdom och har inte några negativa effekter. Tyvärr är sådana läkemedel ovanliga. De flesta läkemedel har biverkningar, men de flesta av dem är ofarliga. Allvarliga biverkningar finns, men de är sällsynta. Det bästa sättet att minska risken för biverkningar är att följa läkemedlets anvisningar.

Det främsta målet med ett läkemedel är att det ska vara effektivt mot den sjukdom som den ska behandla. Helst vill vi att läkemedlet inte påverkar kroppen på något oönskat sätt, så att det ger en biverkning. Men de flesta läkemedel har en, eller flera biverkningar. Det gäller även läkemedel baserade på råvaror från naturen.

Läs informationen i bipacksedeln eller fråga din läkare

Det är viktigt att du följer de anvisningar som finns i läkemedlets bipacksedel, det informationsblad som finns i läkemedelsförpackningen. Bipacksedeln uppdateras kontinuerligt och innehåller alltid aktuell information om biverkningar.

Känner du dig osäker, ska du alltid fråga din läkare eller apotekspersonal om råd.

Tar du fler läkemedel samtidigt, kan de krocka

Använder du flera läkemedel samtidigt kan de påverka varandras effekt. Denna påverkan kallas för interaktion, och kan också bidra till biverkningar.

Berätta därför för din läkare om du använder andra läkemedel. Detta gäller även om du använder natur­läkemedel eller växtbaserade läkemedel. Risken är annars att effekten av läkemedlen inte blir den önskade.

De flesta biverkningar är ofarliga

Biverkningar av ett läkemedel måste alltid värderas utifrån den fördel som behandlingen medför. De flesta biverkningar är lindriga och ofarliga, och ofta går de över när du använt läkemedlet ett tag. Allvarligare biverkningar är sällsynta, men de finns.

En del läkemedel, till exempel cancerläkemedel, kan ge svåra biverkningar. Det kan de flesta acceptera om man vet att läkemedlet hjälper mot sjukdomen. Om man däremot tar en huvudvärkstablett, får den endast ge få och lindriga biverkningar.

Nya biverkningar kan upptäckas

Moderna läkemedel är mycket noggrant utprovade. Innan ett läkemedel godkänns för allmän användning av Läkemedelsverket, genomförs en mängd laboratorietester och tester på patienter under mycket kontrollerade förhållanden.

När ett nytt läkemedel godkänns är bara de vanligaste biverkningarna kända. Även när ett läkemedel har använts länge, kan nya biverkningar upptäckas. Alla människor är olika och kan reagera olika på det verksamma ämne som finns i läkemedlet. Ny forskning kan ge nya rön om biverkningar.

Vad gör jag om jag får biverkningar?

Om du känner dig dålig i samband med att du tar ett läkemedel, ska du först och främst ta kontakt med din läkare eller annan sjukvårdspersonal. Du bör inte avbryta behandlingen på egen hand innan du har pratat med dem.

Men i vissa fall bör du avbryta behandlingen:

  • Om du får hudutslag, svullnad eller astma. Det kan tyda på en allergi och i sådana fall är det bäst att avbryta behandlingen direkt.

  • Om du får kräkningar eller svår diarré av läkemedlet, eller om du får andra svåra besvär.

Ta då kontakt med läkare eller annan vårdpersonal snarast. Ring till exempel 1177.

Rapportera biverkningar till Läkemedelsverket

Det behövs mer kunskap om biverkningar för att öka patientsäkerheten. Därför vill Läkemedelsverket ha så mycket information som möjligt om biverkningar av läkemedel.

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon annan har upplevt. Det räcker med en misstanke för att rapportera en biverkan. Den behöver inte vara utredd eller bekräftad. Läkemedels­verket gör sedan en bedömning av den eventuella orsaken till biverkningen.

Sjukvårdspersonal är skyldiga att rapportera alla biverkningar som uppkommer vid behandling, oavsett om du som patient eller konsument också gör det.

Läs mer om och rapportera biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats >>

Du kan få ersättning från läkemedelsförsäkringen

Om du skulle drabbas av en allvarlig biverkan, kan du vara berättigad till ersättning från läkemedelsförsäkringen.

Läs mer på Läkemedelsförsäkringens webbplats >>

Vill du veta mer om biverkningar?

Läs mer om biverkningar på 1177 Vårdguidens webbplats >>Texten reviderades senast: 2019-07-08


Publiceringsdatum: 2019-07-10