Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Trafikfarliga läkemedel

För detta avsnitt ansvarar LIF

Information om eventuell påverkan finns i bipacksedeln och i Fass-texten. Grundregeln är att du själv måste bedöma om du kan köra bil, eller om läkemedlet påverkar dig så att du bör avstå. Ansvaret är ditt och det finns ingen enkel regel för vilka läkemedel som är farliga respektive ofarliga för just dig när du kör bil eller hanterar maskiner.

I följande avsnitt kan du läsa mer om hur du avgör om ett läkemedel kan påverka din förmåga att köra bil samt hantera farliga eller precisionskrävande apparater.


Falsk trygghet

Människor reagerar olika på läkemedel. Beroende på individuella förutsättningar som ålder, kroppsvikt, sjukdomar och vilka andra läkemedel vi använder kan vi få olika effekter och biverkningar. Vissa kan obehindrat köra bil trots att de använder ett triangelmärkt läkemedel, medan andra kan få en trafikfarlig påverkan av läkemedel utan varningstriangel. Det går därför inte att säkert säga vilka läkemedel som kan påverka just din körförmåga.

Det finns en utförlig varningstext i bipacksedeln och i Fass. Huvudbudskapet i texten är:

  • att vi själva är ansvariga för att bedöma om vi är i lämpligt skick för att ge oss ut i trafiken

  • att läkemedlets effekter eller biverkningar eventuellt kan påverka körförmågan

  • att andra avsnitt i bipacksedeln (till exempel avsnittet om biverkningar) kan ge vägledning till hur läkemedlet kan påverka körförmågan

  • att vi kan vända oss till sjukvårds- eller apotekspersonal om vi känner oss osäkra.


Inte bara läkemedel

Det är inte bara läkemedel som påverkar hur lämpliga vi är i trafiken. Trötthet och olika sjukdomar kan till exempel påverka körförmågan lika mycket eller mer än ett läkemedel.

Det finns också tillfällen när läkemedelsbehandlingen är en förutsättning för att vi ska vara säkra förare, till exempel vid sjukdomar såsom epilepsi och diabetes.


Allmänna råd om läkemedel och trafik


Störst risk i början

Risken för att din körförmåga påverkas är oftast störst i början av en ny eller ändrad läkemedels­behandling. Du bör därför vara särskilt försiktig i början av behandlingen. Ibland kan kombinationer av läkemedel ge ökad risk för biverkningar och försämra din körförmåga. Det viktigaste är att du gör en bedömning av din körförmåga och vid behov talar med din läkare för rådgivning.


Var särskilt observant vid följande symtom


  • Dåsighet, trötthet eller yrsel

  • Långsam reaktionsförmåga

  • Påverkad syn eller hörsel

  • Koncentrationssvårigheter

  • Minnesstörningar

  • Stress och hyperaktivitet


Läs bipacksedeln noga

I bipacksedeln i läkemedelsförpackningen och på Fass.se finns information om hur ditt läkemedel fungerar och vilka kända biverkningar som finns. Med hjälp av denna information och med ledning av hur du mår ska du själv bedöma din förmåga att köra bil och andra fordon, eller hantera maskiner. Om du behöver hjälp att avgöra hur du påverkas av dina läkemedel kan du vända dig till din läkare eller till apotekspersonalen.


Publiceringsdatum: 2017-06-20