Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Viktiga komihåg


  • Följ läkarens anvisningar noga – läkaren kan ordinera annan användning och dosering än vad som står i bipacksedeln!

  • Vissa läkemedel kan påverka effekten av andra – informera läkaren om du tar flera läkemedel samtidigt, även naturläkemedel och receptfria läkemedel!

  • Ge aldrig läkemedel du har fått på recept till någon annan!

  • Förvara läkemedel i originalförpackning!

  • Förvara läkemedel torrt och i rumstemperatur - om inte annat anges på förpackningen!

  • Förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn!

  • Använd inte för gamla läkemedel – kontrollera utgångsdatum på förpackningen!

  • Lämna överblivna och för gamla läkemedel till apotek för förstöring - av miljö- och säkerhetsskäl!

  • Om någon fått i sig för stora mängder läkemedel - kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, telefon 112!


Publiceringsdatum: 2017-06-20