Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Presentation

LIF står bakom Fass

Bakom Fass står Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF, som är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Idag är ca 80 läkemedelsföretag medlemmar i föreningen och dessa står för ca 80 procent av den totala försäljningen av läkemedel i Sverige.

Tryckta Fass gavs ut i bokform mellan 1966-2015, Fass Vet. för djurläkemedel mellan 1973-2016 och mellan 1983-2009 gavs även lekmannautgåvan Patient-Fass ut. Läs mer om Fass-böckerna.

Sedan 2001 finns all information från Fass-böckerna samlade på Fass webbplats vilket gör det möjligt för LIFs medlemsföretag att uppdatera sina texter dagligen. På webbplatsen är informationen dagsaktuell, djupare och mer lättillgänglig.


Läkemedel - hjälp för livet

LIFs uppgift är bland annat att verka för att läkemedelsindustrins kunskap och information förmedlas till den svenska hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Genom att öka kunskapen om läkemedel vill vi medverka till att sjukvården blir mer kostnadseffektiv och rationell. En av våra målsättningar är att ge patienter tillgång till läkemedel så snart dessa finns tillgängliga och att tillhandahålla information om produkternas egenskaper och användning. LIFs mål är att hela tiden sätta patienten i centrum.

Historiskt har läkemedel haft en stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Med nästa generations läkemedel och behandlingsmetoder öppnas nya möjligheter och det är LIFs strävan att stödja en sådan utveckling, en strävan som kan sammanfattas på följande sätt:

"Läkemedel är en hjälp för livet. Nya läkemedel är en möjlighet till bättre hälsa. LIFs uppgift är att skapa goda förutsättningar för forskning och utveckling av läkemedel. LIF skall verka för en god tillgång till läkemedel och skapa förståelse för läkemedlens betydelse för människors livskvalitet."

Denna målsättning förklarar också varför LIF startade Fass på webben där läkemedelsindustrin kontinuerligt kan bidra med kvalitetssäkrad och aktuell information om läkemedel - din källa till kunskap.


Publiceringsdatum: 2016-07-25