Coronavirus

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av coronavirus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka.


För information om covid-19 hänvisas till Folkhälsomyndigheten.När det gäller lokalt omhändertagande hänvisas till Smittskyddsenhet eller Vårdhygien i respektive region/förvaltning.


Smittskyddsenheter

Region Stockholm

Västra Götalandsregionen

Region Skåne

Övriga regioners smittskyddsenheterVårdhandboken

SocialstyrelsenMöjligheter att flytta läkemedel mellan apotek i vissa fall

Utlämnande på recept av klorokin och hydroxiklorokin begränsas i ny föreskriftLäkemedelsverket

Klorokin och hydroxiklorokin bör endast användas för behandling av patienter med covid-19 inom kliniska studier Läkemedelsverket

Rapportera alla misstänkta biverkningar med koppling till covid-19LäkemedelsverketPubliceringsdatum: 2020-05-06