Läkemedelsföretag utanför LIF

Karo Pharma AB

Box 161 84

103 24 Stockholm

Sverige

Telefon: +46 10 330 2310

E-post: medinfo@karopharma.com

Kontorstid: 08:00-16:45


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Länk till Karo Pharma AB

Läs mer på vår webbsida