Läkemedelsföretag utanför LIF

Aspen Nordic, Filial af Aspen Pharma Ireland Limited

Borupvang 3

DK-2750 Ballerup

Danmark

Telefon: 0046-856642572

E-post: aspennordic@aspenpharma.eu


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.