Läkemedelsföretag inom LIF

B. Braun Medical AB

Box 110

182 12 Danderyd

Sverige

Telefon: 08 - 634 34 00

E-post: info.sverige@bbraun.com

Kontorstid: 08.00-16.30


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Moderbolag

B. Braun Melsungen AG Melsungen,, Tyskland

Länk till B. Braun Medical AB

Läs mer på vår webbsida