Läkemedelsföretag inom LIF

Mundipharma AB

Mölndalsvägen 30 B

412 63 Göteborg

Sverige

Telefon: 031-773 75 30

E-post: info@mundipharma.se

Kontorstid: Mån-fre 08.00-16.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Länk till Mundipharma AB

Läs mer på vår webbsida