Läkemedelsföretag inom LIF

Amgen AB

Box 706

169 27 Solna

Sverige

Telefon: 08-695 11 00

E-post: medinfonb@amgen.com

Kontorstid: 08.00-17.00. Övriga tider hänvisar automatisk telefonsvarare till jourtelefon


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

AMGEN Inc Thousand Oaks, Kalifornien, USA

Länk till Amgen AB

Läs mer på vår webbsida