Läkemedelsföretag inom LIF

CSL Behring AB

Box 712

182 17 Danderyd

Sverige

Telefon: 08 - 544 966 70

E-post: info@cslbehring.se


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

CSL Behring L. L. C. King of Prussia, Pennsylvania,, USA

Verksamhet

Läkemedel inom områdena: Hemofili, Immunglobuliner, Intensivvård, Trombolys och Sårläkning

Företagets historia

CSL Behring är en av världens största tillverkare av läkemedel baserade på plasmaproteiner och har som mål att rädda liv och förbättra livskvaliteten för människor med sällsynta och allvarliga sjukdomar. Fyra stora företag (Behringwerke, Armour, ZLB och CSL) utgör grunden till det som idag är CSL Behring. Företaget grundades för över 100 år sedan av Emil von Behring, den allra första nobelpristagaren i medicin. Idag sysselsätter CSL Behring globalt 16 000 människor i mer än 30 länder och är via moderföretaget noterat på den australiensiska börsen. Våra produkter tillverkas vid anläggningar i Bern (Schweiz), Marburg (Tyskland) och Kankakee (USA), i enlighet med internationella säkerhets- och kvalitetskrav. Bolaget driver även CSL Plasma, ett av världens största nätverk för insamling av plasma. CSL Behring har en historia i Norden som sträcker sig över 50 år tillbaka i tiden och har idag ett brett utbud av produkter inom terapiområdena immunologi, koagulation och intensivvård. CSL Behrings nordiska huvudkontor ligger i Sverige i Danderyd, norr om Stockholm. Vi som arbetar där ansvarar för kundservice och vidareutveckling av företagets produkter i Norden. Vi har dessutom lokala representanter i Norge, Finland, Danmark och Island. I Danmark har vi dessutom ett systerbolag, CSL Behring ApS, med kontor i Köpenhamn, som står för insamling av dansk plasma, som används för produktion av immunglobuliner och albumin till danska patienter.

Läs om vår historia på vår webbsida


Publiceringsdatum: 2016-06-01

Länk till CSL Behring AB

Läs mer på vår webbsida