Läkemedelsföretag inom LIF

Nordic Drugs AB

Box 30035

200 61 Limhamn

Sverige

Telefon: 040-36 66 00

E-post: info@nordicdrugs.se


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Moderbolag

Nordic Group BV Hoofddorp, Holland

Verksamhet

Onkologi, smärta, mage/tarm och beroendemedicin samt receptfria läkemedel och medicintekniska produkter.

Företagets historia

Nordic Drugs AB, som marknadsför läkemedel på den nordiska marknaden, startades 1995. Vårt huvudkontor ligger i Limhamn, Malmö. Här finns företagsledning, regulatorisk avdelning, ekonomi och logistik. Produktansvaret för Norden finns också på huvudkontoret i Limhamn medan säljorganisationerna leds från respektive land.

Idag är vi ca 40 anställda på nordenbasis. Sverige är vår huvudmarknad men vi har även en stark tillväxt på övriga marknader.


Publiceringsdatum: 2020-10-21

Länk till Nordic Drugs AB

Läs mer på vår webbsida