Läkemedelsföretag utanför LIF

Fresenius Medical Care Sverige AB

Box 548

192 05 Sollentuna

Sverige

Telefon: 08-594 776 00

E-post: sverige@fmc-ag.com

Kontorstid: 08.00-17.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Länk till Fresenius Medical Care Sverige AB

Läs mer på vår webbsida