Läkemedelsföretag inom LIF

Janssen-Cilag AB

Box 4042

169 04 Solna

Sverige

Telefon: 08-626 50 00

E-post: jacse@its.jnj.com

Kontorstid: 08.00-16.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

Johnson & Johnson New Brunswick, New Jersey, USA

Länk till Janssen-Cilag AB

Läs mer på vår webbsida