Läkemedelsföretag inom LIF

AstraZeneca AB

Astraallén

151 85 Södertälje

Sverige

Telefon: 08-553 260 00

E-post: medicalinformation.aznordic@astrazeneca.com


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

AstraZeneca PLC London, Storbritannien

Verksamhet

Hjärta/kärl, Mage/tarm, Infektion/anestesi, Smärta/CNS, Andningsvägar, Onkologi och Egenvård

Företagets historia

Läs om vår historia på vår webbsida


Publiceringsdatum: 2018-06-15

Länk till AstraZeneca AB

Läs mer på vår webbsida