Läkemedelsföretag utanför LIF

Baxter Medical AB

Box 63

164 94 Kista

Sverige

Telefon: 08 - 632 64 00

E-post: kundservice_sverige@baxter.com

Kontorstid: 08.00-16.30


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

Baxter International Inc., Deerfield, Illinois,, USA. (NYSE: BAX).

Verksamhet

Intensiv- och anestesisjukvård samt kirurgi, akut dialys, behandling av kronisk njursvikt med peritonealdialys (PD), hemhemodialys (HHD) och hemodialys (ICHD), intravenösa vätsketerapier och näringslösningar, onkologi, utrustning och system för läkemedelsadministration, produkter och tjänster inom läkemedelsförsörjning så som färdigblandade/färdigkopplade läkemedel, automatiserad tillverkning, dosdispensering, system för vårdinformation samt hemleveranser av läkemedel och tillbehör till patienter som utför sin egen behandling och andra distributionstjänster.

Verksamheten bedrivs i en nordisk organisation med kontor och/eller verksamhet i Kista och Rosersberg i Stockholm samt i Lund, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo.


Företagets historia

Baxter Travenol grundades i Chicago USA 1931 och har haft verksamhet i Sverige sedan 1973. Baxter International Inc. har huvudkontor i Deerfield utanför Chicago. I september 2013 genomfördes Baxters förvärv av Gambro. I juli 2015 delades Baxter upp i två separata företag, där det nybildade fristående företaget Baxalta byggde på Baxters BioScience-verksamhet.Publiceringsdatum: 2016-05-12

Länk till Baxter Medical AB

Läs mer på vår webbsida