Läkemedelsföretag utanför LIF

Sana Pharma Medical AS

Philip Pedersens vei 20

NO-1633 Lysaker

Norge

Telefon: +47 21 95 76 60

E-post: QA@spmedical.no

Kontorstid: 08.00-16.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Länk till Sana Pharma Medical AS

Läs mer på vår webbsida