Läkemedelsföretag inom LIF

H. Lundbeck AB

Slagthuset

211 20 Malmö

Sverige

Telefon: 040-699 82 00

E-post: sweden@lundbeck.com

Kontorstid: 08.00-16.00, 15 juni- 15 aug 08.00-15.30 och därefter telefonsvarare


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

H Lundbeck A/S Köpenhamn, Danmark

Länk till H. Lundbeck AB

Läs mer på vår webbsida