Läkemedelsföretag inom LIF

Eli Lilly Sweden AB

Box 721

169 27 Solna

Sverige

Telefon: 08-737 88 00

E-post: scan_medinfo@lilly.com

Kontorstid: 08.00 - 17.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

Eli Lilly & Company Ltd. Indianapolis, USA

Länk till Eli Lilly Sweden AB

Läs mer på vår webbsida