Läkemedelsföretag inom LIF

Novo Nordisk Scandinavia AB

Box 50587

202 15 Malmö

Sverige

Telefon: 020-981810

E-post: SECCSEINPUT@novonordisk.com

Kontorstid: 09.00-14.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

Novo Nordisk A/S Bagsvaerd, Danmark

Länk till Novo Nordisk Scandinavia AB

Läs mer på vår webbsida