Läkemedelsföretag utanför LIF

Perrigo Sverige AB

Box 7009

164 07 Kista

Sverige

Telefon: 08-590 029 00

E-post: swedeninfo@perrigo.com

Kontorstid: 08.30-16.45


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Länk till Perrigo Sverige AB

Läs mer på vår webbsida