Läkemedelsföretag utanför LIF

Desitin Pharma AB

Box 2064

431 02 Mölndal

Sverige

Telefon: 031-20 23 10

E-post: info@desitin.se

Kontorstid: 09.00-17.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH Hamburg, Tyskland

Verksamhet

Neurologi, Psykiatri och Dermatologi.

Företagets historia

Desitin grundades i Berlin 1919. Från början tillverkades produkter avsedda för hudåkommor, bl.a. Desitinâ salva, en salva som blivit klassisk och som fortfarande tillverkas.

1945 flyttade företaget till Hamburg och verksamheten inriktades då på läkemedel inom centrala nervsystemet och då speciellt inom området epilepsi.

Denna specialisering i samarbete med olika epilepsicenter runt om i världen har gjort Desitin till ett välkänt och inovativt läkemedelsföretag för basantiepileptika, känt för sina moderna beredningsformer.


Publiceringsdatum: 2017-03-27

Länk till Desitin Pharma AB

Läs mer på vår webbsida