Läkemedelsföretag utanför LIF

Unimedic Pharma AB

Box 6216

102 34 Stockholm

Sverige

Telefon: 010-1309950

E-post: medinfo@unimedicpharma.se

Kontorstid: 08.00-16.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Länk till Unimedic Pharma AB

Läs mer på vår webbsida