Läkemedelsföretag utanför LIF

Medtronic BioPharma BV

Earl Bakkenstraat 10

NL-6422 PJ Heerlen

Nederländerna

Telefon: +31 45 566 4005

E-post: biopharmaquality@medtronic.com


Företaget deltar inte i Läkemedelsförsäkringen.

Länk till Medtronic BioPharma BV

Läs mer på vår webbsida