Läkemedelsföretag inom LIF

LEO Pharma AB

Box 404

201 24 Malmö

Sverige

Telefon: 040-35 22 00

E-post: info.se@leo-pharma.com

Kontorstid: 08.30-16.30


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

LEO Pharma A/S Ballerup, Köpenhamn, Danmark

Länk till LEO Pharma AB

Läs mer på vår webbsida