Läkemedelsföretag inom LIF

Sanofi AB

Box 30052

104 25 Stockholm

Sverige

Telefon: 08-634 50 00

E-post: infoavd@sanofi.com


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Moderbolag

Sanofi Paris, Frankrike

Verksamhet

Huvuddelen av vår affärsverksamhet är inriktad på marknaden för läkemedel och i Sverige har vi framför allt inriktat oss på följande behandlingsområden:


  • Centrala nervsystemet

  • Diabetes/Metabolism

  • Internmedicin

  • Kardiologi/Trombos

  • Onkologi

  • Sällsynta sjukdomar

  • Receptfria läkemedel, främst inom allergi

Företagets historia

Sanofi-aventis bildades 2004 genom en sammanslagning av Sanofi-Synthélabo och Aventis Pharma. Företaget blev genom fusionen ett av världens största läkemedelsbolag. Sanofi har 105 000 anställda i 110 länder. Vårt globala huvudkontor ligger i Paris.

Genzyme är ett helägt dotterbolag till Sanofi. Genzyme är specialiserade inom områdena Sällsynta sjukdomar (Gaucher, Fabry, Pompe samt MPS1) och MS (Multiple Scleros).


Sanofi i världen  

Runt om i världen har vi 22 anläggningar för forskning och utveckling. Här arbetar ca 11 000 forskare med att ta fram nya innovativa läkemedel och behandlingar.


Sanofi i Sverige  

Sanofi i Sverige har ca 100 anställda fördelat på funktioner inom kliniska studier, marknad och information. Vårt huvudkontor ligger på Kungsholmen i Stockholm.


Publiceringsdatum: 2016-06-01

Länk till Sanofi AB

Läs mer på vår webbsida