Läkemedelsföretag utanför LIF

Krka Sverige AB

Göta Ark 175

118 72 Stockholm

Sverige

Telefon: 08-643 67 66

E-post: info.se@krka.biz

Kontorstid: 09.00-16.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Länk till Krka Sverige AB

Läs mer på vår webbsida