Läkemedelsföretag inom LIF

AbbVie AB

Box 1523

171 29 Solna

Sverige

Telefon: 08-684 446 00

E-post: medinfosafety@abbvie.com

Kontorstid: 08.30-17.00. Maj-aug. 08.30-16.00. Efter kontorstid finns telefonsvarare inkopplad med uppgift om personer, som kan nås efter arbetstid.


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.