Läkemedelsföretag inom LIF

Astellas Pharma AB

Box 21046

200 21 Malmö

Sverige

Telefon: 040-650 15 00

E-post: info.se@astellas.com

Kontorstid: 08.30-16.30


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Länk till Astellas Pharma AB

Läs mer på vår webbsida