Läkemedelsföretag inom LIF

Allergan Norden AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

Sverige

Telefon: 08-594 100 00

E-post: uv-medinfo@allergan.com

Kontorstid: 08.30-16.30


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

Allergan Inc. Irvine, California, USA

Länk till Allergan Norden AB

Läs mer på vår webbsida