Läkemedelsföretag inom LIF

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tomtebodavägen 23A

171 65 Solna

Sverige

Telefon: 08-697 20 00

E-post: medical.info@sobi.com

Kontorstid: 08.30-17.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Länk till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Läs mer på vår webbsida