Läkemedelsföretag inom LIF

Meda OTC AB

Box 906

170 09 Solna

Sverige

Telefon: 08-630 19 00

E-post: info@medaotc.com


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Länk till Meda OTC AB

Läs mer på vår webbsida