Läkemedelsföretag inom LIF

Bristol-Myers Squibb AB

Box 1172

171 23 Solna

Sverige

Telefon: 08-704 71 00

E-post: infosverige@bms.com


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

Bristol-Myers Squibb Princeton, New Jersey, USA

Verksamhet


Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar. Runt om i världen hjälper våra läkemedel miljontals människor i sin kamp mot sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, hepatit B, hiv/aids och reumatoid artrit.


Som ett biopharmaföretag kombinerar vi det stora läkemedelsföretagets räckvidd och resurser med den entreprenörsanda och rörlighet som finns i ett framgångsrikt bioteknikföretag. Vi ger högsta prioritet åt att snabbt och effektivt utveckla produkterna i vår pipeline, med fokus på att möta, och överträffa, våra kunders behov av nya innovativa mediciner.


De senaste tio åren har vi lyckats leverera 15 nya mediciner till svårt sjuka patienter. Med detta är vår forskningsorganisation en av de mest produktiva i industrin.


Vår strategi att arbeta med allianser, partnerskap och fusioner är några av anledningarna till att det är möjligt för oss att leverera så många innovativa mediciner under så kort tid.


I tillägg till vår viktiga mission att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner till svårt sjuka patienter, tar vi också ett större samhällsansvar genom både globala och lokala ansvarsprogram. I Norden har vi till exempel i mer än fem år arbetat med Nordic Secure the Future, där vi har skickat läkare och sjuksköterskor till Afrika för att stödja kvinnor och barn drabbade av hiv/aids. Detta program är inspirerat av vårt globala Secure the Future-program, som vi arbetat med under många år, och investerat mer är 150 miljoner dollar i, för att ta vårt ansvar i aidsepidemin i Afrika.


Sedan 2013 stödjer vi sjukhusclownverksamheter i våra nordiska länder, då vi är övertygade om att glädjemedicin också är medicin – och att glädje har en starkt helande kraft, precis som våra innovativa mediciner. Genom att förena våra olika sätt att ge stöd till svårt sjuka patienter, ökar vi också vårt bidrag till det samhälle vi lever i.


Vi verkar även för hållbarhet i vår miljö. På många av våra anläggningar runt om i världen, integrerar vårt företag heltäckande energistyrning, föroreningskontroller och annan praxis för att minska påverkan på miljön.


Vi strävar efter att arbeta i partnerskap med, och ge vårt bidrag till, våra kunder, medarbetare, aktieägare, vår miljö och den värld vi lever i. Ytterst mäts dock vår framgång i den skillnad vi åstadkommer i patienters liv.


Läs mer på: www.bms.com/se


Publiceringsdatum: 2019-10-17

Länk till Bristol-Myers Squibb AB

Läs mer på vår webbsida