Läkemedelsföretag inom LIF

Boehringer Ingelheim AB

Box 92008

120 06 Stockholm

Sverige

Telefon: 08-721 21 00

E-post: info.sto@boehringer-ingelheim.com

Kontorstid: 08.30-16.30. Automatisk telefonsvarare tar emot korta meddelanden och hänvisar till jourtelefon


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Moderbolag

Boehringer Ingelheim GmbH INGELHEIM AM RHEIN, Tyskland

Länk till Boehringer Ingelheim AB

Läs mer på vår webbsida