Läkemedelsföretag utanför LIF

Bioglan AB

Box 50310

Borrgatan 31

202 13 Malmö

Sverige

Telefon: 040-28 75 00

E-post: info@bioglan.se


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Länk till Bioglan AB

Läs mer på vår webbsida