Läkemedelsföretag inom LIF

Bayer AB

Box 606

Berzelius väg 35

169 26 Solna

Sverige

Telefon: 08-580 223 00

E-post: medinfo.scand@bayer.com

Kontorstid: mån-tor 08.00-16.30, fre 08.00-16.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Länk till Bayer AB

Läs mer på vår webbsida