Läkemedelsföretag inom LIF

Eisai AB

Svärdvägen 3 A

182 33 Danderyd

Sverige

Telefon: 08-501 016 00

E-post: nordic_medinfo@eisai.net

Kontorstid: 08.30-17.00. Övrig tid hänvisar automatisk telefonsvarare till jourtelefon.


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

Eisai Europe Limited Hatfield, United Kingdom

Länk till Eisai AB

Läs mer på vår webbsida