Läkemedelsföretag inom LIF

Merck AB

Box 3033

169 03 Solna

Sverige

Telefon: 08-562 445 00

E-post: medinfo.nordic@merckgroup.com

Kontorstid: 08.30-16.30


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland

Företagets historia

Merck är ett ledande globalt vetenskaps- och teknikföretag inom hälsovård, life science och avancerad materialteknik. Våra 50 000 medarbetare arbetar för att ytterligare utveckla teknologier som skapar, förbättrar och utvecklar liv – från läkemedel inom cancer, multipel skleros och fertilitet, till system för forskning och läkemedelsproduktion till den teknik som ger bildskärmarna på mobiler och läsplattor liv världen över.

Företaget grundades 1668 i Darmstadt i Tyskland av Friedrich Jacob Merck. Mercks aktier är idag till 30% noterade på Frankfurtbörsen och 70% kontrolleras av familjen Merck. Internationellt är vi kända som Merck. I USA och Kanada verkar vi under namnen EMD Serono och MilliporeSigma.

För ett forskningsdrivet företag som Merck är innovation en avgörande framgångsfaktor. Vår utgångspunkt är att framsteg inte är resultatet av processer, utan av individer som drivs av att skapa produkter som gör nytta för människor i hela världen genom att förstå och möta deras behov.

Målet är en långsiktig och hållbar tillväxt som drivs av våra sex värden: courage, achievement, responsibility, respect, integrity, transparency. Samverkan och samarbete med innovatörer runtom i världen ser vi som en förutsättning för gemensam framgång.

Vi har ett betydande CSR (Corporate Social Responsibility) arbete. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för hälsa, miljö och kultur. I samarbete med WHO arbetar vi med att eliminera sjukdomen schistosomiasis, även känd som snäckfeber eller bilharzia. Sjukdomen påverkar uppskattningsvis 260 miljoner människor som är infekterade med masksjukdomen. Över 200 000 människor dör varje år, varav många är barn. Under 70-talet utvecklade vi produkten Praziquantel, som kan användas för att behandla alla former av schistosomiasis. Sedan 2008 har vi bistått WHO med att donera mer än 340 miljoner tabletter genom vårt Praziquantel Donations Program. Vi har nu ökat storleken på programmet till 250 miljoner tabletter per år, till dess sjukdomen är eliminerad.


Publiceringsdatum: 2019-03-13

Länk till Merck AB

Läs mer på vår webbsida