Läkemedelsföretag utanför LIF

Cheplapharm Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

DE-17489 Greifswald

Tyskland

Telefon: 08-21 54 45

E-post: pharmacovigilance.SE@propharmagroup.com


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Länk till Cheplapharm Arzneimittel GmbH

Läs mer på vår webbsida