Läkemedelsföretag utanför LIF

Apofri AB

Box 120

182 12 Danderyd

Sverige

Telefon: 08-544 960 30

E-post: info@apofri.se


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.