Läkemedelsföretag utanför LIF

SUN Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

NL-2132 JH Hoofddorp

Nederländerna

Telefon: +3123 5685502

E-post: info.se@sunpharma.com


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Verksamhet

För frågor om reklamationer, biverkningar och övriga medicinska/farmacevtiska frågor:

E-post: sunpharma@srs.se

Tel.: 08-768 45 90 alt. 0733-54 21 80


Övriga frågor:

E-post: info.se@sunpharma.com


Publiceringsdatum: 2019-09-09

Länk till SUN Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Läs mer på vår webbsida