Läkemedelsföretag utanför LIF

Gedeon Richter Plc

Barnhusgatan 22, 5 tr

111 23 Stockholm

Sverige

Telefon: 08-611 24 00

E-post: medinfo.se@gedeonrichter.eu

Kontorstid: 09.00-16.30


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Länk till Gedeon Richter Plc

Läs mer på vår webbsida