Läkemedelsföretag utanför LIF

ACO Hud Nordic AB

Kistagången 20 B

164 40 Kista

Sverige

Telefon: 08-59 00 29 00

E-post: swedeninfo@perrigo.com

Kontorstid: 9-15


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Länk till ACO Hud Nordic AB

Läs mer på vår webbsida