Läkemedelsföretag inom LIF

Recip AB

Box 906

170 09 Solna

Sverige

Telefon: 08-630 19 00

E-post: info@recip.se

Kontorstid: 08.00-17.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Verksamhet

Ett av Recips långsiktiga mål är att utvecklas till ett av de ledande företagen inom egenvård i Sverige. Våra produkter skall främja människors hälsa och livskvalitet. En viktig strategi för att uppnå detta är omfattande satsningar på egen produktutveckling och lansering av innovativa produkter.

Recips produkter utgörs främst av läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott med en fokusering inom områdena Förebyggande vård, Förkylning, Medicinsk hudvård och Renal nutrition. Utanför dessa områden finns ett stort antal välkända basläkemedel.

Recipharm, är Recips enhet för kontraktstillverkning av läkemedel och läkemedelsnära produkter och är inom detta segment det ledande företaget i Norden. Över 100 olika produkter tillverkas till krävande kunder för många olika marknader över hela världen.

Företagets historia

Recip AB är ett svenskt privatägt läkemedelsföretag med egen produktion och utveckling. Företagets produkter marknadsförs i egen regi i Sverige och säljs på apotek. Namnet Recip är för många välbekant och har existerat sedan 1942 som namn på ett läkemedelsföretag. Dagens Recip är dock ett helt nytt företag som startade 1995 genom en avknoppning från Pharmacia. Företaget har utvecklats snabbt och har idag ca 240 anställda med flera anläggningar i Stockholmsområdet och en i Höganäs.


Publiceringsdatum: 2016-09-23

Länk till Recip AB

Läs mer på vår webbsida