Läkemedelsföretag utanför LIF

Midsona Sverige AB

Box 50577

202 15 Malmö

Sverige

Telefon: 040-660 20 40

E-post: lakemedel@midsona.se

Kontorstid: 08.00-17.00, lunchstängt 12.00-13.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Länk till Midsona Sverige AB

Läs mer på vår webbsida