Läkemedelsföretag inom LIF

Servier Sverige AB

Box 725

169 27 Solna

Sverige

Telefon: 08-522 508 00

E-post: MedInfoSweden@servier.com


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Länk till Servier Sverige AB

Läs mer på vår webbsida