Läkemedelsföretag utanför LIF

Biocodex AB

Knarrnäsgatan 7

164 40 Kista

Sverige

Telefon: 08-615 27 60

E-post: info@biocodex.se

Kontorstid: 08.30-17.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Länk till Biocodex AB

Läs mer på vår webbsida